Defect

 • Discul se roteşte pe o maşină reglată necorespunzător şi incorect.
 • Materialul de prindere a discului este prea dur pentru materialul care urmează a fi tăiat, de aceea placa de bază din oţel este supusă la suprasarcină.
 • Deplasarea materialului deformează sau îndoieşte discul.
 • Utilizarea flanşei de strângere de mărime prea mică, generează tensiune în disc.
 • Turaţia discului este incorectă.

Mod de remediere

 • Corectaţi reglajul maşinii!
 • Convingeţi-vă că discul de tăiere este corespunzător pentru materialul respectiv (consultați tabelele cu instrucţiuni de utilizare)!
 • Prindeţi corespunzător materialul în timpul tăierii!
 • Utilizaţi flanşă de strângere de mărime corectă.
 • Verificaţi turaţia cu turometru. Această măsură de siguranţă este foarte importantă la discuri pentru beton!

Defect

 • Fenomenul de subtăiere apare când placa inferioară de oţel se uzează mai rapid ca segmentul, în mod special la legătura dintre segment şi placa de oţel.
 • Această uzură se prezintă la tăierea materialelor foarte abrazive, de obicei la materiale cu conţinut bogat de nisip.

Mod de remediere

 • Măriţi cantitatea lichidului de răcire!

Defect

 • Segmentele se uzează pe o parte mai mult. Aceasta se întâmplă, în general, din cauza mişcării circulare defecte a discului sau fluxului de lichid de răcire insuficient cantitativ pe cele doua suprafeţe.
 • Discul de tăiere se toceşte neuniform din cauza rulmentului defect, al suprafeţei lezate a flanşei sau din cauza tocirii segmentelor.

Mod de remediere

 • Verificați mişcarea circulară a discului! Curăţaţi sistemul de răcire şi aveţi grijă ca lichidul să curgă pe tăişul din faţă al discului. Verificați dacă pompa de apă transportă o cantitate potrivită şi uniformă de apă.
 • Daca se necesită, schimbaţi rulmentul sau axul uzat! Nu îndepărtaţi cepul găurii complementare, dacă acesta a fost livrat împreuna cu flanşa!

Defect

 • Materialul de prindere a discului de tăiere este prea dur pentru materialul de tăiat.
 • Presiunea este prea mare, răsucirea sau înţepenirea discului poate îndoi discul. Placa de bază poate crăpa dacă este expusă la tensiuni extreme sau la uzură ridicată.
 • Fenomenul de supraîncălzire din cauza răcirii insuficiente sau a utilizării incorecte a discului de tăiere cu răcire prin curent de aer.
 • Turaţia este prea mare.

Mod de remediere

 • Alegeţi un disc de tăiere cu materialul de prindere mai moale!
 • Discul trebuie introdus în material prin apăsare constantă, iar în timpul tăierii se vor evita înţepenirile şi schimbările de direcţie.
 • Aveţi grijă ca răcirea cu apă a discului de tăiere să fie corespunzătoare. În cazul tăierii uscate, se va asigura o răcirea suficientă cu aer,respectându-se pauzele de răcire.
 • Verificaţi turaţia axului de acţionare, eventual folosiţi altă maşină sau modificaţi turaţia!

Defect

 • Folosirea unui disc nepotrivit pentru materiale foarte abrazive.
 • Discul primeşte o cantitate insuficientă de lichid de răcire.
 • Atingerea prin lovire a materialului de tăiat accelerează uzura discului diamantat. Acest fenomen este cauzat de rulmentul defect, jocul axului maşinii, sau utilizarea discului de tăiere cu material de prindere prea dur pentru materialul de tăiat.
 • Putere de acţionare prea mică, din cauza gradului nepotrivit de întindere a curelei de transmisie, tensiune de curent electric sau turaţie incorectă.
 • Viteza de tăiere este prea mare. Discul de tăiere nu este perpendicular pe materialul de tăiat.
 • Discul de tăiere nu este perpendicular pe materialul de tăiat.
 • Turaţia discului de tăiere este prea mică.

Mod de remediere

 • Alegeţi un disc potrivit, conform tabelului cu instrucţiuni de utilizare!
 • Curăţaţi sistemul de apă! Convingeţi-vă că pompa de apă funcţionează corespunzător.
 • Verificaţi rulmentul şi axul înaintea montării unui nou disc!
 • Întindeţi sau schimbaţi cureaua de transmisie uzată, verificaţi tensiunea curentului electric, folosiţi cabluri prelungitoare corespunzătoare!
 • Reduceţi viteza de tăiere!
 • Verificaţi axul de fixare şi flanşa, astfel încât discul şi maşina să stea în poziţie corectă!
 • Verificaţi turaţia axului discului de tăiat. Schimbaţi maşina, dacă este necesar, sau viteza axului.

Defect

 • Materialul de legătură a discului de tăiere este prea dur pentru materialul de tăiat.
 • Viteza de tăiere este prea mare.

Mod de remediere

 • Alegeţi un disc de taiere cu materialul de prindere mai moale !
 • Reduceţi viteza de avans!

Defect

 • Materialul aluneca în timpul tăierii, segmentele se rup din cauza înţepenirii sau răsucirii.
 • Materialul de prindere al discului este prea dur pentru materialul de tăiat, de aceea se toceşte, generând ruperea sau uzarea segmentului.
 • Flanşa uzată nu fixează corespunzător discul de tăiere, astfel că acesta se îndoaie.
 • Atingerea materialului de tăiat prin lovire cu discul de tăiere poate duce la ruperea segmentelor.
 • Supraîncălzire. Poate fi recunoscută după culoarea albăstruie a plăcii de bază din oţel, ceea ce se limitează la suprafaţa segmentului rupt.
 • Segmentul este lovit pe parcursul transportului maşinii sau la începutul tăierii.

Mod de remediere

 • Fixaţi corespunzător materialul de tăiat pe parcursul tăierii!
 • Alegeţi un disc potrivit, conform tabelului cu instrucţiuni de utilizare!
 • Schimbaţi ambele flanşe!
 • Schimbaţi rulmentul şi/sau axul uzat!
 • Verificaţi sistemul de răcire! În cazul tăierii uscate, alegeţi o adâncime de tăiere mai mică şi răciţi mai des discul prin mers în gol.
 • Evitaţi lovirea discului în timpul transportului şi introduceţi încet discul de tăiere în materialul de tăiat.

Defect

 • Materialul de prindere al discului de tăiere este prea dur pentru materialul de tăiat. Fixarea prea dură menţine diamantul pentru prea mult în material, discul devine tocit, exercită presiune în loc de tăiere, provocând tocirea neuniformă.
 • Apariţia canalurilor de uzură ale axului de acţionare din cauza discului fixat necorespunzător. Discul de tăiere nu este fixat corect şi „migrează” pe ax.
 • Uzura axului de acţionare duce la defecţiuni de mişcare circulară şi la tocirea neuniformă a discului. Este o defecţiune des întâlnită în cazul tăierii de beton, din cauza ungerii insuficiente a rulmentului.

Mod de remediere

 • Alegeţi un disc cu material de prindere mai moale, care se toceşte mai repede si eliberează mai repede diamantele!
 • Schimbaţi axul de tăiere uzat!
 • Schimbaţi rulmentul! În cazul uzurii sau lovirii, schimbaţi axul!

Defect

 • Răcire insuficientă.
 • Folosirea unui disc necorespunzător materialului de tăiat.
 • Viteza de tăiere este prea mare.

Mod de remediere

 • Asiguraţi un flux de apă/aer în cantitate suficientă! Folosiţi disc uscat în adâncimi mai mici de tăiere (2-5 cm) cu tăiere în trepte!
 • Alegeţi discul potrivit din tabelul cu instrucţiuni de utilizare!
 • Reduceţi viteza de avans!

Defect

 • Axul de acţionare este foarte uzat.
 • Flanşa nu este strânsa corect, discul se mişca pe ax.

Mod de remediere

 • Convingeţi-vă că discul de tăiere este fixat corect pe ax, înaintea strângerii flanşelor!
 • Strângeţi corespunzător flanşa, folosiţi piuliţă hexagonală, nu piuliţă fluture!!

Defect

 • Discul este prea dur pentru materialul de tăiat (de ex.: disc universal în clincherită dură sau disc de asfalt în fier beton).
 • Randamentul maşinii nu este suficient. (curea de transmisie întinsă necorespunzător, tensiune prea mică, puterea maşinii este insuficientă).
 • Discul s-a tocit din cauza tăierii materialelor dure sau smălţuite.
 • Segmentele au încă înălţimea vizibilă, dar discul deja nu mai taie.
 • Discul s-a tocit din cauza turaţiei înalte.
 • Discul s-a tocit din cauza exercitării unei presiuni mari pe materialul de tăiat.
 • Discul nu taie cărămida poroton sau randamentul de tăiere nu este corespunzător.
 • Randament necorespunzător la schimbarea materialului.

Mod de remediere

 • Alegeţi discul potrivit din tabelul cu instrucţiuni de utilizare!
 • Verificaţi gradul de întindere a curelei de transmisie și puterea motorului! !
 • Executaţi câteva tăieri cu discul în material abraziv, până când discul se va ascuţi. Aceasta se impune din când în când, dar, în caz de tocire repetată, discul este prea dur pentru materialul de tăiat.
 • La unele tipuri de discuri pentru materiale abrazive, se impune ca partea inferioară a segmentului să fie fără diamant. Fenomenul este normal la discurile de acest tip; schimbaţi discul!
 • Alegeţi o maşină potrivită turaţiei discului.
 • Asiguraţi presiunea potrivită, ca discul să rămână ascuţit, dar evitaţi presiunea prea mare.
 • Duritatea cărămizilor de poroton din ţara noastră este uniformă, astfel nici discurile de tăiere diamantate nu au randament identic. Ascuţiţi discul!
 • Ascuţiţi discul!